سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
دبیر کمیسیون آموزش
حجت الاسلام و المسلمین حسین کندری
05132008203
دبیر کمیسیون تبلیغ
حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد عیسی‌نژاد
05132008110
05132008110
دبیر کمیسیون اجتماعی سیاسی
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عیسی‌نژاد
05132008670
05132008670
دبیر کمیسیون پژوهش
حجت‌الاسلام و المسلمین حسین کندری
05132008203
05132008203
دبیر کمیسیون فرهنگ و اخلاق
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عیسی‌نژاد
05132008670
05132008670
دبیر کمیسیون خدمات و معیشت
جناب آقای امیر اعظم مفیدی
05132008448