سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
رئیس کمیسیون خدمات و معیشت
حجت‌الاسلام و المسلمین عباس فرازی‌نیا
05132008497
رئیس کمیسیون آموزش
حجت الاسلام و المسلمین علی خیاط
05132008497
khayyat۳۱۳@gmail.com
رئیس کمیسیون پژوهش
حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرویان حسینی
05132008497
رئیس کمیسیون اجتماعی سیاسی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن هاشمی گنابادی
05132008497
رئیس کمیسیون فرهنگ و اخلاق
حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد نظافت یزدی
05132008497
رئیس کمیسیون تبلیغ
حجت الاسلام و المسلمین حجت گنابادی نژاد
05132008497