سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان
آیت الله مهدی مروارید
05132008497
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان
آیت الله سید احمد علم الهدی
05132008497
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان
حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی
05132008497
دبیر شورای عالی
حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر فرزانه
05132008497
مدیر حوزه
حجت‌الاسلام و المسلمین علی خیاط
05132008256
05132008256
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جواد نظافت یزدی
05132008110
05132008110
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان
حجت الاسلام و المسلمین سید مصباح عاملی
05132008434
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مروارید
05132008110
05132008110