سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
در چهارمین جلسه کارگروه تدوین ساختار:

سازمان‌نمای تفصیلی معاونت علمی بررسی شد

چهارمین جلسه کارگروه تدوین ساختار مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان با هدف بررسی سازمان‌نمای تفصیلی برگزار شد.  

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، پس از بررسی، تصویب و ابلاغ سازمان‌نمای کلی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، سلسله جلسات کارگروه تدوین ساختار برای بررسی سازمان‌نمای تفصیلی (لایه‌های سازمانی ذیل مدیریت‌ها) آغاز شد.

در جلسه چهارم کارگروه که با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی و نمایندگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد، سازمان نمای تفصیلی  معاونت علمی بررسی شد.

ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.