سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
با حضور اکثر اعضا؛

کارگروه حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان برگزار شد

کارگروه حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان امروز صبح با حضور اکثر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، کارگروه حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان برگزار شد. موضوع این جلسه بررسی راهکارهای تبدیل به أحسن مدارس علمیه تخریب شده در طرح توسعه حرم مطهر رضوی بود.

اعضای کارگروه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه را مورد ارزیابی قرار دادند.


ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.