سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
با حضور ناظران پروژه:

گزارش مجری پروژه پژوهشی «تاریخ معاصر حوزه علمیه مشهد» ارائه شد

مجری پروژه پژوهشی «تاریخ معاصر حوزه علمیه مشهد» در حضور ناظران این پروژه، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های خود ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار دبیرخانه شورای عالی، حجت‌الاسلام طباطبایی مجری پروژه پژوهشی «تاریخ معاصر حوزه علمیه مشهد» گزارشی از روند پیشرفت اقدامات خود به ناظران پروژه ارائه داد. 

وی با اشاره به گفتگوهای انجام شده با علما و اساتید حوزه علمیه مشهد، بر مصاحبه با تمامی علمای در قید حیات این حوزه تاکید کرد. همچنین گردآوری اسناد منتشر شده در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد را امری ضروری دانست که به غنای تحقیقات این پروژه خواهد افزود.


ثبت دیدگاه
هیچ دیدگاهی برای این پست قابل نمایش نمی باشد.