سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

ابراهیم برزگر کهنه اوغاز

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۲۶
محل دفن: روستای کهنه اوغاز
...اطلاعات بیشتر

محمدقلی شاهی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۲
محل دفن: خراسان رضوی خوشاب دیوانگاه
...اطلاعات بیشتر

سیدرحیم علی حسینی فاخر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

محمدعیسی لک زایی[لک زایی [pl]اکبری [pr]- محمد عیسی ][pl]اعلمی نسب[pr]

تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۸/۲۹
محل دفن: خراسان رضوی قوچان تیتکانلو
...اطلاعات بیشتر

سیدعباس ناصری فدکی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۳/۲۰
محل دفن: خراسان رضوی مشهد خواجه ربیع
...اطلاعات بیشتر

محمد آزموده

تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۱۰/۰۵
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت رضا علیه‌السلام
...اطلاعات بیشتر

ابوالقاسم آژند هاشمی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۴
محل دفن: خراسان رضوی قوچان ینگجه
...اطلاعات بیشتر

حسن آسکتی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۱۲
محل دفن: خراسان جنوبی ، نهبندان، گلزار شهدای روستای خانشرف(خوانشرف)
...اطلاعات بیشتر

محمد علی آقا لار لیوانلویی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
محل دفن: مشهد
...اطلاعات بیشتر

سیدعلی محمد آل بحر

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۱/۰۱
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر

سید علی آل شهیدی

تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۱۴
محل دفن: خراسان رضوی مشهد بهشت ثامن
...اطلاعات بیشتر

محمود آماده

تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
محل دفن:
...اطلاعات بیشتر