سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده دانلود
قوانین و مقررات حمایت از پژوهشگران، مراکز و موسسات پژوهشی حوزه علمیه خراسان مشاهده دانلود فایل
بودجه حوزه علمیه خراسان درسال 1395 مشاهده دانلود فایل
ایجاد معاونت پژوهش مشاهده دانلود فایل
كمیسیون‌های شورای عالی مشاهده دانلود فایل
تصمیم گیری درباره مشكل ظرفیت طلاب ورودی به سطح 1و2 در سال جدید مشاهده دانلود فایل
سیاست شورای عالی نسبت به تأسیس و اداره مدارس مشاهده دانلود فایل
طرح تبدیل ساختمان حزب جمهوری اسلامی به مدرسه مشاهده دانلود فایل
ساخت مدرسه جدید عباسقلی خان مشاهده دانلود فایل
بهره‌مندی از فضاهای آستان قدس رضوی برای آموزش و تحصیل طلاب مشاهده دانلود فایل