سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع
عنوان مشاهده دانلود
قوانین و مقررات حمایت از پژوهشگران، مراکز و موسسات پژوهشی حوزه علمیه خراسان مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
اساسنامه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه علمیه خراسان مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
بودجه حوزه علمیه خراسان درسال 1395 مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
ایجاد معاونت پژوهش مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
كمیسیون‌های شورای عالی مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
تصمیم گیری درباره مشكل ظرفیت طلاب ورودی به سطح 1و2 در سال جدید مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
سیاست شورای عالی نسبت به تأسیس و اداره مدارس مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
طرح تبدیل ساختمان حزب جمهوری اسلامی به مدرسه مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
ساخت مدرسه جدید عباسقلی خان مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل
بهره‌مندی از فضاهای آستان قدس رضوی برای آموزش و تحصیل طلاب مشاهده محتوی روی مرورگر دانلود فایل