سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
www.shorakh.com
دومیــــن حــــــوزه علمیـــــــه جهـــــــان تشیـــٌــــع

حوزه علمیه خراسان در افق ۱۴۱۷؛

دومین حوزه علمیه شیعی در عرصه تفقه، تولید علم

و زمینه‌ساز نظام‌های دینی و تمدن نوین اسلامی در جهان،

مرجع اصلی فرهنگ و معارف اسلامی در منطقه،

الهام‌بخش در تربیت عالمان متقی، متعهد و کارآمد

و برخوردار از سازمان‌های بالنده و هم‌افزا خواهد بود.